V měsících lednu až březnu proběhnou v naší škole v rámci polytechnického vzdělávání žáků projektové dny v hodinách pracovního vyučování.
Každý ročník absolvuje 2 x 2 hodiny výuky.
Více informací na třídních schůzkách.