Hlavní činností školní výdejny při ZŠ v Mašově je zajišťování poledního stravování žáků školy v budově školy v Mašově. Školní výdejna jídla dále poskytuje závodní stravování zaměstnancům školy. Žáci i zaměstnanci mají možnost denního výběru ze dvou jídel. Jídla si vybírají pomocí internetových objednávek na serveru www.strava.cz

Harmonogram výdeje stravy

11:30 – 13:00 žáci a zaměstnanci školy

Způsob odhlašování obědů

V případě předpokládané nepřítomnosti žáka se obědy odhlašují den předem buď osobně v jídelně ZŠ Skálova, po internetu na serveru www.strava.cz ( internetové objednávky se uzavírají vždy den předem v 13:30 hodin), popř. telefonicky ještě ráno nejpozději do 7:30 hodin. Žáci mají nárok na dotovaný oběd pouze ve dny, kdy se účastní školního vyučování. Pokud strávník nestihne oběd odhlásit, je oprávněn si jej v první den nepřítomnosti vyzvednout do přinesených nádob.
Stravování zaměstnanců se řídí Zákonem o závodním stravování.

Ceník obědů pro žáky od 1.9.2022

Žáci 7 – 10 let … 29 Kč
Žáci 11 – 14 let … 31 Kč
Cena čipu … 121 Kč

Zařazení žáka do cenové kategorie závisí na jeho věku. Rozhodným obdobím je školní rok, ve kterém dosáhne výše uvedeného věku.

Způsob platby

Po dohodě v kanceláři stravování ve Skálově ulici je možno hradit stravné v hotovosti, inkasním způsobem ze sporožira či příkazem z běžného účtu.

Více informací naleznete v provozním řádu školní výdejny níže.

Provozní řád školní výdejny obědů
(formát: Pdf; velikost: 59 kB)