Škola s 1. stupněm ZŠ na okraji města Turnova. Nabízíme klidné, rodinné prostředí pro žáky 1.- 5. ročníku. Budova s kompletním vybavením, školním hřištěm, velkou zahradou s oddechovým koutkem, dostupnou tělocvičnou a jídelnou. Výuka probíhá dle ŠVP ve všech ročnících.

Priority školy

Udržet trend malé školy rodinného typu.
Individuální přístup k žákům vyžadujících menší kolektiv.
Dlouholeté zkušenosti s integrací žáků.

Organizace školy

Základní škola pětitřídní pro 1.– 5. ročník.

Budova s kompletním vybavením, školním hřištěm, velkou zahradou s oddechovým koutkem, dostupnou tělocvičnou a jídelnou.

Výuka probíhá dle ŠVP.

Profilace školy

Od 1. postupného ročníku výuka anglického jazyka.
Psaní a práce s počítačem.
Hudební, výtvarné a sportovní vyžití i mimo povinnou výuku.
Žákovská knihovna.
Exkurze, výlety, návštěvy divadel.
Plavecký výcvik, kurzy bruslení.
Účast v soutěžích: sportovních, hudebních, výtvarných.
Ekologická výchova, protidrogová prevence.