Ve spolupráci s SVČDM v budově školy

  • hry na flétnu
  • sportovní
  • práce s počítačem
  • výtvarný kroužek