2 oddělení, kapacita 60 žáků.
Provoz denně do 16.00 hodin (dle potřeb rodičů).

Vytvořeny ideální podmínky pro oddychový a ozdravný pobyt.

Rekreační, sportovní a výtvarná náplň využití času stráveného ve školní družině.