PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

1. ročník – PaedDr. Taťána Nováková (učitelka)
2. ročník
 – Mgr. Denisa Štelzigová (ředitelka školy)
3. ročník – Mgr. Petra Lochmanová (učitelka)
4. ročník – Mgr. Libor Patočka (učitel)
5. ročník – Mgr. Jana Vildová (učitelka)

Mgr. Michaela Konopáčová – vyučující AJ  v 2.- 5. ročníku
Ing. Tomáš Špinka – vyučující ICT v 5. ročníku
Mgr. Monika Ďoubalová a  Mgr. Anežka Háková – asistent pedagoga

Školní družina
Jarmila Pivrncová (vychovatelka)
Bc. Iveta Tanečková (vychovatelka)

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

Jan Dumek (školník)
Michaela Šimonová
Lucie Šiftová

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Služby psychologa ve škole:
Individuální i skupinové poradenství a terapie pro žáky, žákyně, rodiče, pedagogický sbor.

Pro žáky a žákyně:
Základní diagnostika při potížích se zvládáním učiva.
Poradenství a terapie při osobních a vztahových problémech.
Krizová intervence (pomoc a podpora) v náročné životní situaci.
Podpora při řešení konfliktů a obtížných situací ve třídě.
Rozvoj potenciálu dítěte.

Pro rodiče:
Pomoc a podpora při zvládání problémů spojených s docházkou dítěte do školy
(školní neúspěch, začlenění dítěte ve třídě, specifické vzdělávací potřeby).

Pro pedagogický sbor:
Pomoc a podpora při řešení konfliktních situací ve třídě a při práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami.

Zde je ke stažení Souhlas s poskytováním poradenských služeb.