Aktuality

1 2 3 6

Neobvyklý zážitek si z posledních dnů školního roku 2023/2024 odnesli žáci 4. a 5. ročníku. Mohli se seznámit s netradičními domácími mazlíčky, které běžně uvidí pouze v teráriích. Prohlédli si například obří kobylku z Nové Guineje, jihoamerického švába obrovského v dospělém i vývojovém stádiu a dvojici sklípkanů (modrochlupého a Smithova) z Venezuely resp. Mexika. Největšími “mazlíky” se ale stala dvojice mnohonožek, jejichž přítulnost si děti mohly vyzkoušet na vlastní kůži. Děkujeme panu Robertu Hiekovi za umožnění prohlídky výše uvedených tvorů.

Žáci čtvrté třídy ve středu 19. června návštěvou Galerie Granát na turnovském náměstí spojili hned několik předmětů dohromady. Kromě tělocviku a pěší chůze na samotné místo a zpět se dozvěděli něco o původu granátů, jejich těžbě (přírodověda) a prohlédli si některé vystavené výrobky (výtvarná výchova). Pěkné dopoledne pak vyvrcholilo praktickými pokusy s výrobky (pracovní vyučování), kdy si žáci zkusili vytvořit náramky a náhrdelníky. Je třeba pochválit zvláště některé dívky, které si dokázaly připravit hned několik dárků pro své rodiče, kamarády atd. Děkujeme paní Kristýně Blumentritt za zorganizování celé exkurze a předvedení základních zlatnických a šperkařských postupů.

 

Rok oslav 150 let založení mašovské školy skládá průběžně střípky jednotlivých akcí.
K velmi milé události došlo v úterý 18. června 2024, kdy naší školu navštívila bývalá dlouholetá učitelka a ředitelka paní Víťa Barchánková. Žáky a žákyně 4. a 5. ročníku zaujala vyprávěním o své učitelské praxi, o létech v mašovské škole v pozici učitelky včetně povídání o svém zajímavém životě a vztahu k Itálii.  Mezi posluchači našla mnoho dětí a vnoučat svých bývalých žáků, kterým ukázala po léta schovávané dopisy i právě od některých z nich. V závěru besedy si mohly děti poslechnout velmi pěkně vyjádřený její vztah ke škole a dětem obecně a mohly si prohlédnout několik osobních fotografií z jejího dětství.

 

ATLETICKÝ TROJBOJ

Úterý 4. 6. 2024 – do krajského finále atletického trojboje se probojovaly:

Sandra Vlčková (1. ročník)

Julie Nevlida (2. ročník)

Edita Vlčková (3. ročník)

 

EXKURZE

Úterý 11. 6. 2024 – exkurze 3.- 5. ročníku (papírna, sklárna + vycházka k Mumlavským vodopádům)

 

FOTOGRAFOVÁNÍ

Středa 12. 6. 2024 – focení tříd

 

FLÉTNOVÝ KONCERT

Pondělí 17. 6. dopoledne proběhne koncert pro děti z MŠ.

Pondělí 17. 6. 2024 v 16 hodin – závěrečný flétnový koncert  pro rodiče

 

VÝLET 1. ROČNÍKU

  1. 6. – 21. 6. 2024- harmonizační pobyt žáků 1. ročníku v Krčkovicích

 

ROZLUČKOVÝ VÝLET

  1. 6. – 21. 6. 2024- rozlučkový výlet páťáků na Frydštejně

 

VÝLET DRUHÁKŮ A TŘEŤÁKŮ

  1. 6. – 25. 6. 2024 – výlet s přespáním na Malé Skále 2. a 3. ročník

 

ODEVZDÁVÁNÍ UČEBNIC

Středa 26. 6. 2024 – odevzdávání učebnic

 

VYHLÁŠENÍ SBĚROVÉ SOUTĚŽE

Čtvrtek 27. 6. 2024 – vyhlášení soutěže ve sběru papíru + rozloučení s páťáky

 

Pátek 28. 6. 2024 – slavnostní zakončení školního roku s předáním vysvědčení (1. vyučovací hodinu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATLETICKÝ TROJBOJ

Čtvrtek 9. 5. 2024 – další kolo atletického trojboje OKRSEK-MĚSTO

 

SCHŮZKY RODIČŮ

Pondělí 13. 5. 2024- schůzky rodičů

 

ATLETICKÝ TROJBOJ

Čtvrtek 16. 5. 2024 – atletický trojboj OKRES

 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Středa 22. 5. 2024 – dopravní hřiště 4. ročník

 

SLAVNOST

Čtvrtek 23. 5. 2024 – slavnost k 150. výročí založení školy v Mašově, začátek v 17 hodin v SOKOLOVNĚ

 

PREVENTIVNÍ PROGRAM

Pátek 24. 5. 2024 – preventivní program MĚSTSKÉ POLICIE (3.- 5. ročník)

 

DEN DĚTÍ

Pátek 31. 5. 2024 – program ke Dni dětí

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU

Čtvrtek 4. 4. 2024 – zápis do 1. ročníku (10-17 hodin)

 

TURNAJ VE VYBÍJENÉ

Úterý 9. 4. 2024 – vybíjená v Příšovicích (vybraní žáci 4.a 5. ročníku)

 

KURZ PRVNÍ POMOCI

Středa 10. 4. 2024- kurz první pomoci se záchranářem (1.,2.,3.ročník)

Pátek 10. 4. 2024 – kurz první pomoci (4.,5. ročník)

 

SPORTOVNÍ DEN

Čtvrtek 18. 4. 2024 – sportovní den pro žáky 4. ročníku

 

SBĚR PAPÍRU

V týdnu od 22. 4. do 25. 4.- sběr papíru

 

DEN ZEMĚ

Pondělí 22. 4. 2024 – projektový den ke Dni Země

 

ATLETICKÝ TROJBOJ

Úterý 23. 4. 2024 – školní kolo atletického trojboje (všechny třídy)

 

ATLETICKÝ TROJBOJ

Pondělí 29. 4. 2024 – atletický trojboj OKRSEK VENKOV ( 3nejlepší chlapci a dívky z každého ročníku)

 

 DIVADLO TURNOV

Pondělí 29. 4. 2024 – představení v angličtině, cena 100 Kč, (3.- 5. ročník)

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Čtvrtek 2. 5. – pátek 3. 5. 2024

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Pondělí 13. 5. 2024 – čas bude upřesněn

1 2 3 6