Aktuality

PUTOVÁNÍ PO PAMÁTKÁCH

  • čtvrtek 5. května -akce Putování po památkách Turnova pro žáky 4.ročníku

3BOJ s ADAMEM

  • pátek 6. května -atletický trojboj všestrannosti TURNOVSKO- VENKOV. Postupují nejlepší žáci ze školního kola.

ŠKOLNÍ VÝLET

  • úterý 10. května – výlet –vesnice středověkých řemesel BOTANICUS Ostrá nad Labem

3BOJ S ADAMEM

  • čtvrtek 12. května – atletický trojboj OKRSEK TURNOV (pro postupující z 6. května)

EDUKAČNÍ PROGRAM

  • pátek 13. května- edukační program k 750. výročí založení města Turnov v Muzeu Českého ráje (4. ročník)

FOTOGRAFOVÁNÍ

  • 17. a 18. května fotografování tříd

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

  • sobota 21. května od 9 do 12 hodin

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

  • čtvrtek 26. května ,4. ročník

VÝLET DO KRKONOŠ

  • úterý 31. května- výlet do KRNAPU. Bližší informace obdržíte od třídních učitelů.

Sběr papíru proběhne po Velikonocích od 19. dubna do 21.dubna 2022. Sběr odkládejte na vyznačené místo na parkoviště za školou. Papír musí být svázaný do balíčků ( max. 5 kg). Lísteček s udanou váhou odevzdají děti třídnímu učiteli. Výtěžek ze sběru papíru bude použit na zaplacení autobusu do KRNAPU.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

úterý 5. dubna 2022, 10-17 hodin.

DÍLNY V MUZEU

Řezbářské dílny v Kamenářském domě
čtvrtek 7. 4. 2022 – 3. ročník, pátek  8. 4. 2022 – 4. ročník.

VÝLET ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ve čtvrtek 14. dubna 2022 pořádá  ŠD výlet s přespáním ve škole.

SBÉR PAPÍRU

Ve dnech 19. dubna – 21. dubna 2022 proběhne sběrová akce.

EKOLOGICKÝ PROGRAM

V pondělí 25. dubna 2022 navštíví žáci 1. ročníku EKOCENTRUM Sedmihorky.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

V pondělí 25. dubna 2022 od 14:00 do 16:30 se konají třídní schůzky rodičů formou konzultací s vyučujícími.

SPORTOVNÍ DEN

Ve středu 27. dubna proběhne školní kolo atletického trojboje všestrannosti (atletický stadion).

V pondělí 25.dubna 2022  od 14:00 do 16:30 se konají třídní schůzky rodičů formou konzultací s vyučujícími.

V pátek 1. 4. 2022 – beseda o KRNAPU ve škole.

PLANETA ZEMĚ 3000 – Madagaskar

V pátek 11. března 2022  se zúčastní žáci  3. – 5 ročníku vzdělávacího projektu  Planeta Země 3000- Madagaskar. Cena 80 Kč.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Během měsíce března navštíví postupně žáci 1.-4. ročníku  Městskou knihovnu Antonína Marka v Turnově.

SBĚR PAPÍRU

Sběrové akce je plánována na týden po Velikonocích- 19.4. -21.4. Bližší informace obdržíte později.