Ve středu 9. února žáci 4. ročníku slavnostně ukončili svůj desetihodinový výcvik plavání převzetím „mokrých vysvědčení“ a malé sladké odměny. Radost z vítězství v různých stylech i nerozhodná bitva ve vodním pólu, to vše provázelo poslední hodinu. Měli jsme štěstí, neboť i v této nelehké době se nám podařilo odchodit všech deset lekcí a bylo vidět, jaký velký pokrok všechny děti udělaly. Teď už jen teplé počasí a hurá si nabyté dovednosti užít na koupališti!