Dne 15. března navštívil čtvrtý ročník knihovnu Antonína Marka. Pod vedením naší zkušené knihovnice paní Kordové jsme propluli mnoha ostrovy tajemných knižních vod. Každá dvojice si vybrala jeden tematický ostrov a seznámila nás s vybranou knihou, o které se snažila vyzvědět co nejvíc. Nejvíce děti zaujal OSTROV HORRORU A NAPĚTÍ a OSTROV NÁROČNÉHO ČTENÁŘE. Tak hurá do knihovny a některou ze zajímavých knih si vypůjčit.