ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

úterý 5. dubna 2022, 10-17 hodin.

DÍLNY V MUZEU

Řezbářské dílny v Kamenářském domě
čtvrtek 7. 4. 2022 – 3. ročník, pátek  8. 4. 2022 – 4. ročník.

VÝLET ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ve čtvrtek 14. dubna 2022 pořádá  ŠD výlet s přespáním ve škole.

SBÉR PAPÍRU

Ve dnech 19. dubna – 21. dubna 2022 proběhne sběrová akce.

EKOLOGICKÝ PROGRAM

V pondělí 25. dubna 2022 navštíví žáci 1. ročníku EKOCENTRUM Sedmihorky.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

V pondělí 25. dubna 2022 od 14:00 do 16:30 se konají třídní schůzky rodičů formou konzultací s vyučujícími.

SPORTOVNÍ DEN

Ve středu 27. dubna proběhne školní kolo atletického trojboje všestrannosti (atletický stadion).