Sběr papíru proběhne po Velikonocích od 19. dubna do 21.dubna 2022. Sběr odkládejte na vyznačené místo na parkoviště za školou. Papír musí být svázaný do balíčků ( max. 5 kg). Lísteček s udanou váhou odevzdají děti třídnímu učiteli. Výtěžek ze sběru papíru bude použit na zaplacení autobusu do KRNAPU.