Dne 21.4 2022 byla naše škola pozvána na přátelský turnaj ve vybíjené do Příšovic. Nejprve se musel vybrat dvanáctičlenný tým. Pan učitel Patočka s paní učitelkou Novákovou se vybírání týmu zdatně ujali. Vybrali osm žáků z páté třídy, tři ze čtvrté třídy a jednoho třeťáka. Ale do zápasu jich mohlo jen deset, a tak se rozhodlo, že se žáci budou střídat. Když tým dorazil vlakem do Příšovic, došli jsme k sokolovně, ve které se turnaj konal.

Paní ředitelka místní školy představila všechny týmy včetně Mašova. Když se turnaj zahájil, škola Mašov šla hrát s Příšovicemi. První zápas pro Mašov neskončil moc dobře, ale další zápasy byly lepší a lepší. Mašov nakonec skončil druhý před Přepeřemi a Mírovou pod Kozákovem díky většímu počtu vybitých protihráčů. Celý turnaj vyhráli domácí Příšovice. Všichni si napínavý turnaj moc užili.

Autorka textu: Natálie Horská