Ve čtvrtek 28. dubna měli čtvrťáci možnost nahlédnout do tajů hned několika druhů sportů. Začali jsme hned v soutěživém duchu florbalu, vyzkoušeli si zásady házené a projeli se na kolečkových bruslích. Po svačině nás čekala zkouška obratnosti, síly, stability i pružnosti v gymnastice, prověřili jsme si rychlost postřehu ve stolním tenise a na závěr nás trenér juda naučil cíleně padat i shazovat protivníka. Tento sportovní den se opravdu vydařil a každý si našel něco, v čem byl dobrý a co by mohl i třeba dále rozvíjet.