Ve středu 27. 4 2022 se celá škola Mašov vypravila na atletický stadion, který měla celé dopoledne jen pro sebe. Žáci soutěžili v atletickém trojboji s Adamem Helceletem. Všech pět tříd mělo stejné disciplíny a stejný počet pokusů. Děti soutěžily ve skoku do dálky, běhu a hodu míčkem a moc je to bavilo. Mnohé výsledky byly překvapivé v kladném, ale i občas i v záporném slova smyslu. Všechny výsledky se žákům zapisovaly, poté byly vyhodnoceny a na jejich základě byli nominováni tři nejlepší chlapci a dívky z každé třídy na okrskové kolo atletického trojboje v Turnově.

Autorka textu: Natálie Horská