Náš program: nejprve jsme odhadovali, za kolik dní, měsíců a klidně i roků se rozloží určitý odpad. Pak jsme se přesunuli ven, kde byly kartičky s obrázky a pod nimi příklady, které jsme museli vypočítat. Výsledkem jsme zjistili, za jak dlouho se co rozloží. Na závěr jsme šli sbírat odpadky do lesa. Tento den Země jsem si užila a doufám, že alespoň něčím Zemi pomohla.

Za 4.ročník: Julie Vydrová