V pátek 20. května se třeťáci vypravili do Ekocentra v Sedmihorkách, kde  se během programu s názvem „Poznej svůj strom“ seznámili s nejstarším exemplářem dubu letního v Českém ráji.   Provedli měření  jeho  kmene a porovnali svoje  tělo s tělem stromu. Zahráli si zážitkovou hru „Poznej svůj strom“ a naučili se rozeznávat nejběžnější druhy našich listnatých stromů podle tvaru listů a struktury kůry. Poté následovalo tvoření, kdy si každý vytvořil pomocí frotáže svoje výtvarné dílo.  Na závěr si zahráli velkoplošné  listové pexeso . Celý program byl zakončen občerstvením  v KIOSKU U ZÁVORY, aby všichni načerpali síly před zpáteční cestou do školy. Celý den nás provázelo krásné počasí, takže jsme si ho moc užili.