Ve čtvrtek 5. května se čtvrtý ročník účastnil Putování po památkách, které každoročně pořádá město Turnov. Naše první zastávka byla v kostele sv. Františka z Assisi, kde se děti rozdělily do týmů a dle výkladu odpovídaly na dané otázky. Pak jsme se přesunuli do zdejší synagogy a zde se opět děti dozvěděly další potřebné informace. V Rývových sadech na nás čekalo překvapení sokolníka a jeho dravých ptáků a dokonce jsme si i sovu pohladili. Zakončení s vyhlášením nejlepšího týmu a zároveň pro všechny opečeným buřtem a drobnou sladkostí proběhlo na Dlaskově statku. Děkujeme za vydařenou akci.