V úterý 11. května vyrazila celá škola na výlet do Ostré nad Labem. Zde se nachází středověká vesnička Botanicus. Nejprve jsme se prošli krásnými zahradami Botanicu, kde jsme kromě jiného prolezli skrz naskrz labyrint z keřů. Poté nás průvodkyně seznámila s množstvím středověkých řemesel.  Poznali  jsme například mistra provazníka, mistra cechu mydlářského, kamenického, ale i svíčkaře, dráteníka a mnoho dalších. Nejprve jsme prošli jednotlivé dílny a po následném rozchodu jsme si mohli téměř vše, co jsme ve vesnici viděli, vyzkoušet a zakoupit za místní měnu-groše. Mnozí si v místní hodovně objednali vyhlášenou palačinku nebo nějakou jinou dobrotu.  Počasí nám přálo a tak jsme si výlet opravdu užili 🙂