Dne 3. května se čtvrťáci vydali vlakem na výpravu na dno moře. V rámci pořadu Ekologického centra Sedmihorky nás náš průvodce zavedl do skal, kde si děti utvořily pravěké rodiny a podle mapy řešily úkoly na jednotlivých zastaveních. Zkusily si mimo jiné i ulovit mamuta vlastnoručně vyrobeným oštěpem, hledaly střepy z pravěkých nádob, dozvěděly se, z čeho jsou utvořeny naše skály a co jim škodí či se pokusily nalézt skalní krokodýly. Cestou zpět jsme nemohli vynechat občerstvení na Valdštejně.

Výlet s exkursí  si všichni moc užili, i díky počasí, které nám ten den přálo.