V úterý 24. května proběhlo na naší škole slavnostní předání knížky Děti Turnovu. Tato knížka věnovaná výročí 750 let města byla vydána za finanční podpory MAP Turnovsko II. Z naší školy přispělo svým obrázkem do knížky dvanáct dětí a ty si odnesly domů svůj vlastní výtisk.