Poslední květnový den vyrazili žáci 3.- 5.ročníku na výlet do Krkonoš. Autobus nás vyvezl na Zlaté návrší, kde se k nám připojili dva průvodci. Naše cesta začala u mohyly Hanče a Vrbaty, odkud jsme šli kolem bunkrů k Pančavskému vodopádu. U Labské boudy jsme se občerstvili a pokračovali dále  k prameni  Labe. V krásném počasí jsme zdolali celkem 8 km krásnou krkonošskou přírodou a dozvěděli jsme se i plno nových informací o našem nejstarším národním parku.