Zápis ukrajinských dětí na základě Lex Ukrajina se uskuteční v ZŠ Turnov- Mašov
6.6. – 16.6. Zápis bude probíhat v ředitelně školy vždy 11:00 – 13:00 hodin.