Škola bude otevřena tento den od 6:30 do 12:00 hodin.

Slavnostní zahájení nového školního roku proběhne v jednotlivých třídách 8:00 – 8:45 hodin.

Od pátku 2.9. se vyučuje dle rozvrhu jednotlivých ročníků, včetně obědů a družiny do 16:00 hodin.