Od 1.9.2022 se zvyšuje měsíční poplatek pro žáky přihlášené do školní družiny na 150 Kč měsíčně.
Platba je splatná do 10 tého každého měsíce.
Platba může být snížena nebo prominuta při dlouhodobé nemoci.