V úterý 6. září navštívili žáci 2.- 5. ročníku v rámci dne otevřených dveří čističku odpadních vod v Turnově. Cestu čistírnou odpadních vod jim zpestřily pohádkové bytosti výkladem o procesu čištění odpadní vody před jejím vypuštěním zpět do přírody.