Poslední zářijový den se čtvrťáci vypravili na akci PUTOVÁNÍ PO PAMÁTKÁCH TURNOVA., kterou připravilo MĚSTO TURNOV pro žáky čtvrtých ročníků turnovských škol.

Byla připravena celkem čtyři stanoviště. První zastávkou byla Synagoga v Krajířově ulici, další pak kostel sv. Františka z Assisi, který je chráněn jako kulturní památka České republiky. Na obou zastaveních se žáci dozvěděli řadu zajímavostí z historie těchto památek a poté si v kvízu ověřili, co všechno si o daných místech zapamatovali. V Rývových sadech pak zhlédli ukázku dravého ptactva pod vedením sokolníka Milana Straky. Putování po památkách tradičně vyvrcholilo na Dlaskově statku v Dolánkách, kde na malé výletníky čekal poslední výklad. Pro děti zde bylo připravené občerstvení v podobě opečených buřtíků a proběhlo vyhodnocení vědomostních kvízů, které čtyř až pětičlenné týmy vyplňovaly vždy po výkladu na jednotlivých stanovištích. Nejlepší družstvo obdrželo odměnu. Po několika deštivých dnech se počasí umoudřilo a i díky němu si všichni užili velice hezky připravenou akci 🙂