První únorový den se vypravili reprezentanti 3. třídy ZŠ Turnov – Mašov ve složení Marie Komárková, Marie Mlejnková a Filip Horský do Prahy. Jednalo se o regionální kolo soutěže Zlatý Ámos, ve které každoročně soutěží nejoblíbenější učitelé z celé země. Nominaci svého učitele Libora Patočky do soutěže provedli žáci 3. třídy a poté společně připravili její obhajobu pro odbornou komisi. Přátelské “utkání” třinácti nominovaných učitelů z krajů Libereckého,  Ústeckého a Plzeňského proběhlo v prostorách Parlamentu ČR, který si delegace z Mašova pod vedením průvodce se zájmem prohlédla. V průběhu prohlídky se dokonce mohli vyfotit s panem ministrem školství. Ačkoliv se postup mezi tři nejlepší mašovské škole do semifinále nakonec nepodařil, přesto to byl velmi zajímavý zážitek včetně procházky přes Karlův most.