Tématem ekologického programu pro třeťáky byli motýli (vývoj – housenka, kukla, motýl) a simulace zraku hmyzu se speciálními brýlemi formou hry.