Ve čtvrtek 16.3. proběhlo v naší 1.třídě slavnostní pasování na čtenáře. Všichni prvňáčci složili slib, poklekli před krále a královnu a dostali pamětní glejt, který stvrzuje, že se stávají rytíři řádu čtenářského.

Překvapením pro děti byla přítomnost regionální televize, která z akce pořídila reportáž. Ke shlédnutí na: http://www.rtmplus.cz/…tml