Ani ve velké konkurenci mnoha dětí se neztratila naše žákyně 5.ročníku Julie Vydrová a získala za svůj přednes čestné uznání.