V pátek 21.4. jsme si s žáky povídali o životním prostředí naší planety. Po zhlédnutí krátkého dokumentu o společném snažení mnoha týmů lidí pomoci naší Zemi jsme zahájili únikovou hru. Děti vyluštily několik hádanek a rébusů, aby i ony mohly ukázat, že mají společného ducha a vytvořily kooperativní obraz, který pak jako puzzle musely spojit dohromady. Poté, co byly všechny úkoly vyřešeny, vzali jsme si pytle a rukavice a šli přidat ruku k dílu i sběrem odpadků v okolí naší školy.