I žáci 4. ročníku se zapojili do školního projektu  polytechnické výchovy. Tentokrát děti vyráběly velikonoční řehtačku. Radost z díla byla o to větší, že letošní vynášení Moreny probíhalo za zvuků vlastnoručně vyrobených řehtaček.