Krajské finále atletického kraje proběhlo za účasti i našich dvou žáků z 5. ročníku. S velkým nasazením se chlapci zhostili svých disciplín a vybojovali krásná umístění.

Daniel Grof (3. místo) a Martin Fejfar (6. místo). Moc gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů i do dalších let.