V pondělí 4. září odstartoval nový školní rok. Tradiční přivítání celkem 24 prvňáčků proběhlo za přítomnosti místostarosty města pana Jana Lochmana, nové paní ředitelky Denisy Štelzigové a třídní učitelky Taťány Novákové. Všem dětem přejeme, aby se jim ve škole líbilo.