Pěkně strašidelnou atmosféru jsme si užili hned od rána po zhlédnutí všech převleků a rozpoznání kdo je kdo. 😊

Děti pracovaly v jednotlivých centrech, každý dle svého tempa, ale odměnu si zasloužil každý, jen si ji musel najít.

Odpoledne v družině jsme ještě zakončili spoustou zábavných her a soutěží a to v plném nasazení