22. duben děti společně oslavily Den Země a dozvěděly se, co naší Zemi nejvíce trápí. Splnily všechny zadané úkoly, vyluštily hádanky a na závěr přiložily i ruce k dílu a vyčistily naše okolí od zbytečných odpadků. Bylo až k nevíře, co všechno se nám podařilo ulovit.