V úterý 7. listopadu se páťáci vypravili na exkurzi do vědecko-zábavního centra iQLANDIA v Liberci. V jednotlivých expozicích hravou formou nahlédli do světa vědy a také navštívili místní planetárium. Zde se v živě moderovaném pořadu vypravili  do SLUNEČNÍ SOUSTAVY i za její hranice a prozkoumávali hvězdy a jednotlivé  planety. Tento pořad byl tím nejlepším úvodem do učiva, které páťáky čeká v přírodovědě.