Mgr. Jana Vildová

Ve středu 24. ledna navštívili žáci 5. ročníku Muzeum Českého ráje, kde zhlédli velmi zajímavou výstavu s komentovanou prohlídkou s názvem „Jak vznikají hory“. Výstava nebyla jen o vzniku horských masivů, ale i o tom, jaké procesy se dějí hluboko pod povrchem, v zemské kůře, plášti nebo v jádře Země.

Hned po vánočních prázdninách vyrazili lyžaři z 5. ročníku na čtyřdenní lyžařský pobyt  do  Pasek nad Jizerou, kde byli ubytováni v turistické chatě na Bosně. Bosna je ideální chatou pro lyžování, neboť se nachází na samém vrcholu sjezdovky. Stačí nazout přeskáče, lyže a vyrazit. Počasí sice nebylo úplně ideální, přesto si všichni užili super lyžování . I úplní  začátečníci se za jeden den naučili lyžovat tak, že  sjeli i velkou sjezdovku, za což patří velký dík jejich lyžařským instruktorům Zbyňkovi Báčovi a Jarmile Pivrncové. O dobrou kuchyni se starala paní učitelka Eva Hlaváčová.  Kromě lyžování si děti užily i spoustu her a zábavy.

I letos se naše škola zúčastnila mezinárodní výtvarné soutěže. Všichni úspěšní malíři byli pozváni na vernisáž výstavy, která se konala ve čtvrtek 14. prosince v Regionálním muzeu v Jaworu.   Zde zhlédli připravenou výstavu a vystoupení polských dětí, užili si slavnostní předávání cen. Mezi oceněnými dětmi byl i žák naší školy Matyáš Kovařík  z 5.ročníku (2.místo) a vystavené dílo  zde má i Nela Lazarová (též žákyně 5. ročníku).  Po slavnostní vernisáži následovala procházka po městě a na závěr jsme si pochutnali na dobrém obědě. Dík patří spoluorganizátorce soutěže Ladě Capouškové za krásný výlet do Polska. Bylo to moc prima a všichni si to báječně užili 🙂

KNIHOVNA

Pondělí 4. 12. 2023 – vánoční program v městské knihovně (3. ročník)

 

DIVADLO

Úterý  5. 12. 2023 – Vánoční pohádka v sokolovně (celá škola)

 

VÁNOČNÍ TRHY

Pátek 8. 12. 2023- vystoupení žáků naší školy na vánočních trzích v Turnově od 10 hodin

 

KONCERT

Pátek 15. 12. 2023 – kytarový koncert ve škole

 

VÁNOČNÍ BESÍDKA

Pondělí 18. 12. 2023 – vánoční besídka 1. ročníku pro rodiče od 16 hodin

 

FLÉTNOVÝ KONCERT

Pátek 22. 12. 2023 – vánoční koncert flétniček a společné vánoční zpívání

Ve středu 29. listopadu navštívili páťáci vánoční dílnu věnovanou perníkářskému řemeslu. Tentokrát si děti vyzkoušely výrobu perníků z dřevěných řezaných forem. V čase, kdy se perníky pekly, navštívily ve výstavním sále Kamenářského domu výstavu věnovanou včelařům — medařům — perníkářům.

V pátek 24. 11. jsme byli pozváni do Příšovic na turnaj ve SNAJPRU. Snajpr je varianta vybíjené, kdy po úvodním trojím přehození je každá rána nabitá a hráč, který vybije protihráče ze zadní lajny, se vrací znovu do pole. Výběr žáků ze 4. a 5. ročníku vybojoval 3. místo. Všichni žáci hráli se zapálením a skvěle reprezentovali naši školu. Děkujeme:)

V pátek 10. 11. jsme si i nás ve škole připomněli svátek svatého Martina, který nás dokonce poctil svojí návštěvou. Nepřivezl nám sice sněhovou nadílku, ale jeho návštěva nás velice potěšila. Ani v družině nezapomněli na svatomartinské tradice. Zde si děti užily spoustu her a soutěží na toto téma.

Během podzimu  absolvovali žáci 4.a 5. ročníku pět lekcí bruslařského výcviku pod vedením zkušených lektorů. Děti navázaly na své již dříve získané dovednosti a velmi si to užily.

V úterý 7. listopadu se páťáci vypravili na exkurzi do vědecko-zábavního centra iQLANDIA v Liberci. V jednotlivých expozicích hravou formou nahlédli do světa vědy a také navštívili místní planetárium. Zde se v živě moderovaném pořadu vypravili  do SLUNEČNÍ SOUSTAVY i za její hranice a prozkoumávali hvězdy a jednotlivé  planety. Tento pořad byl tím nejlepším úvodem do učiva, které páťáky čeká v přírodovědě.