Škola Mašov

Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ Turnov-Mašov pro školní rok 2024/2025.

rozhodnuti_prijeti

Rozhodnutí o přijetí/odkladu budou připravena k vyzvednutí a podpisu v kanceláři školy 14. května od 7:30 do 15:00, případně v jiném termínu po předchozí domluvě.

Zápis prvňáčků

Zápis do 1. tříd pro rok 2024/2025 se koná v souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb.

Slavnostní zápis se uskuteční ve čtvrtek 4. 4. 2024 od 10:00 do 17:00 v budově Základní školy Turnov-Mašov, příspěvková organizace.

Pokud se nebudete moci z jakéhokoliv důvodu dostavit v řádném termínu, pak se náhradní termín zápisu uskuteční v pondělí 8. 4. 2024. V tomto případě nás prosím nejprve kontaktujte buď telefonicky na čísle 481 321 113 nebo emailem zsturnovmasov@seznam.cz.

 

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025 se dostaví děti, které dosáhnou věku 6 let nejpozději do 31. 8. 2024, tzn. děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2023 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

 

Potřebné dokumenty

  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Doklad o svěření dítěte do péče (v případě pěstounů apod.)
  • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

Kritéria přijetí k povinné školní docházce

  1. Děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy, dle odst. 7 § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné vyhlášky Města Turnova č. 3/2016, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Městem Turnov.

 

Školský obvod spádové školy Turnov – Mašov, příspěvková organizace, tvoří následující ulice: Hamry, Kadeřavec, Mašov, Mašovská, Na Stráni, Na Úvozu, Nad Hájkem, Pelešany, Sobotecká (od křížení s ulicí Mašovská dále směrem od Turnova na Modřišice Podháj), U Lomu, U Školy

 

 

2. Děti, které mají v ZŠ Turnov – Mašov, U Školy 56 sourozence.

3.Ostatní děti.

4. V případě více zájemců, kteří budou splňovat dané kritérium, rozhodne o přijetí los.

 

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Předčasný nástup dítěte, které dosáhne věku 6 let po 1. 9. 2024 k plnění školní docházky je možný za těchto podmínek:

  • pro děti, které dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2024 doporučení z PPP
  • pro děti, které dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2024 doporučení z PPP a od odborného lékaře

 

Vážení rodiče a přátelé školy,

u příležitosti 150. výročí založení mašovské školy si vás dovolujeme pozvat na školní ples, který se bude konat v pátek 16.2. 2024 od 20.00 hod. v místní sokolovně. Věříme, že se při této mimořádné události sejdeme.

Lístky na ples jsou k dispozici u paní učitelky Jany Vildové.

Máte-li zájem přispět do plesové tomboly, obraťte se na jednotlivé třídní učitele.

Plakát najdete v příloze.

Plakát ples Mašov 2024

iQLANDIA

Úterý 7. 11. 2023 – iQLANDIA + planetárium (5. ročník)

 

CESTOPIS

Středa 8. 11. 2023 – cestopisný pořad o Indii (2.,4. a 5. ročník)

 

OSLAVA SVATÉHO MARTINA

Pátek 10. 11. 2023

 

MEDOVÉ SNÍDANĚ

Pondělí 13.11. 2023

 

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Čtvrtek 30. 11. 2023 – rozsvěcení vánočního stromu na návsi v Mašově. Čas bude upřesněn.

Čtvrťáci putovali po památkách Turnova

Žáci čtvrtého ročníku využili nedávného krásného podzimního počasí k výpravě za turnovskými památkami.  První zastávkou na trase byla židovská synagoga v Krajířově ulici následovaná křesťanským kostelem svatého Mikuláše. Na obou místech se seznámili s náboženstvími a některými rozdíly mezi nimi. Další zajímavé místo bylo setkání s létajícími dravci v Rývových sadech, kde si mohli na vlastní oči zblízka některé prohlédnout. Poslední část proběhla na Dlaskově statku, který si celý prohlédli. Na všech stanovištích vyplňovali písemné kvízy, které byly na statku vyhodnoceny. Mašováci byli hodnoceni jako nejlepší a byli odměněni drobnými cenami. Celý pěší výlet se velmi vydařil.