Mgr. Libor Patočka

Významného úspěchu dosáhly naše žačky na sportovním poli. Výbornými výkony se postupně  “prosekávaly” místními okrskovými koly atletického trojboje přes kolo okresní až do krajského klání, které se uskutečnilo 4. června 2024 na atletickém stadionu Ludvíka Daňka v Turnově.

Sandra Vlčková z 1. třídy obsadila v rámci Libereckého kraje 8. místo s 683 body, její sestra Edita ze 3. třídy byla z našich nejlepší na bronzové pozici s 1400 body a Julie Nevlida ze 2. třídy skončila na krásném šestém místě s 921 body.

Všechny závodnice vzorně reprezentovaly naší školu, podaly vynikající sportovní výkony a je jen velká škoda, že nemohou poměřit svoje síly v rámci České republiky. Třeba bychom mohli ještě na nějaký další úspěch pomýšlet…

 

 

Ve čtvrtek 9. května 2024 se v městském okrsku atletického trojboje zúčastnilo osm žáků, kteří postoupili z kola venkovských škol: Sandra Vlčková, Tomáš Kratochvíl a Josef Sandleiter z 1.třídy, Julie Nevlida a Nazarii Klimov ze 2.třídy, Edita Vlčková a Sára Vodičková ze 3. třídy a Tadeáš Jíra z 5. třídy. Největšího úspěchu dosáhla Julie Nevlida, která se umístila na 1. místě, sestry Sandra a Edita Vlčkovy – obě na 2. místě a Josef Sandleiter, který získal 4. místo.

Tito čtyři žáci postoupili do okresního kola, které se konalo ve čtvrtek 16. května. Všechny tři dívky se k naší velké radosti umístily na stupních vítězů: Julie Nevlida – 1. místo, Edita Vlčková – 1. místo a Sandra Vlčková – 2. místo! Díky těmto výkonům budou dívky naši školu reprezentovat na krajském finále, které se bude konat v úterý 4. června. K tomuto úspěchu jim velmi gratulujeme a budeme jim držet palce v soubojích s nejlepšími vrstevníky z celého Libereckého kraje!

Ve středu 22. května čtvrťáci dokončili důležitý krok k samostatnému ježdění na kolech v běžném provozu. Na dopravním hřišti složili teoretický test ze znalostí předpisů, značek a křižovatek a doplnili ho praktickými jízdami, kdy byli bedlivě sledováni, jestli jezdí správně. Vše dopadlo dobře a úspěšní žáci si právem odnesli svůj první řidičský průkaz pro jízdu na kole.

Pátek 26. dubna 2024 se naše škola zúčastnila fotbalového turnaje v Přepeřích. Výběr fotbalistů se skládal ze žáků 2. až 5. třídy, ve kterém byla i jedna dívka. V turnaji jsme obsadili třetí místo.

V pondělí 29.5. 2024 se žáci naší školy zúčastnili okrskového kola v atletickém trojboji v Turnově. Každou třídu reprezentovali tři nejúspěšnější dívky a chlapci, kteří vzešli ze školního kola. V rámci okrsku poměřili žáci síly s dalšími soupeři z okolních škol v běhu na 50 m, skoku do dálky a hodu míčkem. Počasí akci přálo a podpořilo mnoho hodnotných výkonů.

V úterý 5. prosince nemohli při vyučování chybět čerti a Mikuláš. Děti si připravily kostýmy, ve kterých se jim pěkně učilo… Navštivili nás rovněž spolužáci z vyššího ročníku v rolích čertů a Mikuláše.  Měli s sebou knihu hříchů a nakonec rozdali ve čtvrté třídě ovocné dobroty.

 

 

V pátek 24. listopadu se čtvrťáci vypravili do Kamenářského domu v Turnově, aby se dozvěděli něco historii perníku, významu a důležitosti včel a zpracování medu. Všichni si pak vyzkoušeli vyrobit a upéct z připraveného těsta pomocí dřevěných forem různé výrobky. Z pod šikovných rukou se tak postupně vyloupli andílkové, kapři, zvonečky a další vzory.