Správce osobních údajů: Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace

Osoba zodpovědná za ochranu osobních údajů: Mgr. Denisa Štelzigová

Pověřenec:  Ing. Roman Šmíd, MBA
telefon: +420 227 031 495
e-mail: roman.smid@moore-czech.cz

Informační memorandum
Informace o zpracovani OU