1. Děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy, dle odst. 7 § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné vyhlášky Města Turnova č. 3/2016, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Městem Turnov.

 

Školský obvod spádové školy Turnov – Mašov, příspěvková organizace, tvoří následující ulice: Hamry, Kadeřavec, Mašov, Mašovská, Na Stráni, Na Úvozu, Nad Hájkem, Pelešany, Sobotecká (od křížení s ulicí Mašovská dále směrem od Turnova na Modřišice Podháj), U Lomu, U Školy

 

 

2. Děti, které mají v ZŠ Turnov – Mašov, U Školy 56 sourozence.

3. Ostatní děti.

4. V případě více zájemců, kteří budou splňovat dané kritérium, rozhodne o přijetí los.