Na základě voleb rodičů dne 27.5.2021, voleb zástupce pedagogů
a jmenování zástupce zřizovatele Vás informujeme o novém složení školské rady.

Složení nové školské rady od 1.6.2021:

  • Mgr. Jana Svobodová, zástupce zřizovatele školy
  • Ing. et Mgr. Tomáš Zakouřil, zástupce rodičů,
    e-mail: zakouril.tomas@gmail.com
  • Mgr. Jana Vildová, zástupce pedagogů

Volební řád školské rady
Jednací řád školské rady